Συχνές Ερωτήσεις | F.A.Q.

Επείγουσες Μεταφράσεις;


Ένα τηλέφωνο καθ’ όλο το 24ωρο ( 210-6779408 & 6943800161 ) αρκεί, για να έχει ο πoλίτης ή η επιχείρηση, τη μετάφραση που χρειάζεται, στο χρόνο που τη χρειάζεται.
Έγγραφα, για εφορίες και εφορία κατοίκων εξωτερικού


Η γνώση της Ε.Μ.Ε., αποτελεί εχέγγυο, για την σωστή κατάθεση των μεταφράσεων των εγγράφων που χρειάζονται πολίτες και επιχειρήσεις σε κάθε δημόσιο φορέα.
Μεταφράσεις για Σπουδές στο εξωτερικό.


Λίγες ώρες αναμονής χρειάζονται και πάντα αυθημερόν για να μεταφράσουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Αναλυτικές, Πτυχία, Βεβαιώσεις, Πιστοποιητικά Γέννησης, Ποινικά Μητρώα, Απολυτήρια, Συστατικές Επιστολές, Βιογραφικά.
Μεταφράσεις για Εργασία στο εξωτερικό και στην Ελλάδα.


Πιστοποιητικά για εγγραφή σε Συλλόγους του εξωτερικού και για την κατάθεση σε δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικούς φορείς.

Επίσης,

μεταφράσεις, για αναγνώριση πτυχίων και δήλωση παιδιών σε Ελλάδα και εξωτερικό, σε λίγες μόνον ώρες, 24 ώρες το 24 ωρο.
Έγγραφα


Νομικά-λογιστικά-πιστοποιητικά για μεταφορά και αποτέφρωση σορού, συνεδριάσεις και αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων, τραπεζικά, επιστημονικές εργασίες.

Επικυρώσεις εγγράφων, ξενόγλωσσες και Ελληνόγλωσσες, σε λίγη μόνον ώρα, από το νομικό μας τμήμα.
Γραμματειακή και Νομική Υποστήριξη


Η Ε.Μ.Ε., παρέχει στους πελάτες της, επιχειρήσεις και πολίτες, πλήρη γραμματειακή και νομική υποστήριξη, για την έκδοση κάθε είδους εγγράφου, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 © 2020 by Greek Translation Company 

 24h translation services | Athens | Piraeus

Blu
Cat
Studios